Arja Bok 4, «Stifinnar» er endeleg på plass!

Me har fylgt Arja sidan ho var ti år, i 1958.

I fyrsteboka, Draumeslott, vart me kjende med henne, heimstaden Brekkestølen Pensjonat og familien, barndomsvenene og kjærastar. Ho likar sykkel og er redd for brann. Ho ser korleis foreldra slit med å halde både ekteskap og pensjonat i hevd.

I andreboka, ‘Skispor, fann me meir ut om gleda ho har av å gå på ski, både på fritida, og ikkje minst i skitevlingar. Ho opplever kjærleik i mange former som tenåring, men det endar retteleg gale på broren sin store BMW 500 cc, ein tysk krigar frå 1942.

I tredjeboka, ‘Mørkerom, fekk me høyre korleis det gjekk med henne etter ulukka, den som tok livet av kjærasten. Ho sleit med dette, sjølvsagt, samstundes som ho måtte kjempe mot mannen som har styrt på i skuggane i så mange år. Boka slutta med at ho fekk vite mora sin aller djupaste løyndom.

Denne siste boka er delt i to. Fyrste bolk tek for seg våren 1965, der ho, sytten år gamal, set kursen for Storbritannia og ein etterlengta ferie – som får uana konsekvensar.

Andre og siste del er eit attendeblikk på livet, der ting kjem for ein dag, slik det ofte gjer.

Dermed har forfattaren skrive og utgjeve 4 bøker (tilsaman 1680 sider) på to år, midt i landets nedrigaste samfunns-låsing.

Om du ikkje har lese dei andre bøkene i seria sel me no alle til 250 stykkjet – eller eit knakande godt tilbod på heile haugen til berre 999.-

Havfruo Forlag er eit lite, men godt nynorskforlag – drive av ein gravensar og ein vossing.
Me gjev ut bøker og hefte på nynorsk. Me har tidlegare laga teikneseriane om Fjorden Cowboys og Varg Veum, men sidan 2020 har me mest vore opptekne av å gje ut Arild sine bøker om Arja.

Du kan framleis ordne deg eit godt tilbod på tidlegare bøker, som gåver til andre, eller dersom du enno ikkje har sikre deg desse.

Musikken som følgjer bok 4, Stifinnar.
Du kan kjøpe bøkene her i nettbutikken vår, eller på ein av desse stadene:

Heim Bokhandel – Steinkjelleren, Bergen
Norli Vossevangen, Voss
Norli Strandgaten, Bergen

Mange kjekke butikkar har høfleg takka nei til å selge desse bøkene. Argumenta deira – trur eg – er velkjende for mange friståande forfattarar og forlag. «Ukjend forfattar? Ukjend forlag? Vestlandet? Nynorsk? Sorry, har verken tid eller interesse. Neste!»

Arilds bruktsjappe – NYTT: mange Doctor Who-bøker!!!

Arild sel unna stasj frå lageret. Godbitar alt saman, sjølvsagt. Sjå kva du finn, her er mykje godt.

Resten av sjappa finn du her