Om oss / Kjøpsvilkår

Kontakt oss

Havfruo A/S
Kontakt: Arild Wærness, tlf. 955 22 155
E-Post: post@havfruo.com
Post: Postboks 4010 Sandviken | 5835 BERGEN
Org.nr: 983 932 975
Besøksadresse: Arild (på) Barbarista, Øvregaten 12, 5003 Bergen

Kjøp bøkene her

Ark Amfi, Voss
Heim Bokhandel – Steinkjelleren, Bergen
Narvesen – Jernbanestasjonen, Bergen
Norli Vossevangen, Voss
Norli Strandgaten, Bergen

Kven me er

Havfruo er eit forlag drive av dei same folka som held hus på Barbarista i Øvregaten, Bergen. Me er ganske trivelege. 

Det stykket av jordi, som me kunna sjaa fraa heimstaden, er berre som ein ørliten flekk imot dei store viddom, som liggja kringum oss. (Heimsyn, av Ivar Aasen)

Me skriv mest på nynorsk.

Det leid til sumars, daa folk plaga taka til med Amerikaferdi. Fleire skip var alt farne, no skulde endaa eit sigla um nokre dagar. (Marit Skjølte av Kristofer Janson)

Du har angrerett når:

  • kjøpet har blitt gjort over internett eller via telefon (og næringsdrivande har lagt opp til at salet skal skje på den måten)
  • kjøpet gjekk føre seg heime, på gata eller stand – og du handla for over 300 kroner.

Dette treff sjølvsagt oss. Gi oss derfor ei lyd om det er noko du ikkje er nøgd med, så finn vi ut av det saman. Alle bøker sendast med skjema for angrerett etter angrerettloven. Angreretten gjeld i fjorten dager når skjema er lagt ved, eller i tolv måneder om vi gløymar gi deg melding om anna. Frå Forbrukertilsynet meldast: 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Forbrukertilsynet

Frakta i Noreg er knytta til Postens satsar og til deira leveringstid. Frå vi legg det i posten til du har det heime vil det sjeldan ta meir enn ei uke, som vanlig post. Vi er for små til å ha lager i lavkostland og til å kunne gi rabatt på frakta før du handlar ei bråte av bøkene samstundes. Da kan det hende vi leverar på døra om du er busett i nærleiken. Du kan hente bøker hjå Barbarista i Øvregaten, Bergen. Vi sendar og klargjer to eller tre dagar i veka, du får sjølvsagt melding når sendinga er undervegs eller er klar til å hentast.

Kva for personopplysingar me samlar inn, og kvifor me gjer det

Skal me skipa bøker til deg må me ha namn og adressedetaljar av deg. Dette samlast på baksida av WordPress sitt WooCommerce-skall. Dei samlar ikkje noko informasjon frå oss, alt du legg inn er kun leseleg for nokre trivlege karar i Bergen. Du kan be oss fjerne alt vi har om deg på nettet, då ligg det berre e-postar i arkivet og i rekneskapet om at du har handla hjå Havfruo. WooCommerce gir oss tilgang til cookies som sporar kva sidar og produkt du har vitja, og denne informasjoner er svært lite nyttig for oss. Ei anna ting som cookies nyttjast til er å halde oversikt over kva du har i handlekorja og kva frakt som er i spel for deg. Desse tinga gjer det lett for systemet å halde oversikt over kva du gjer, for oss på hi sida av nettstaden er det ikkje noe vi kikkar på (eller mer rett å seie: det er ikkje informasjon vi veit å nyttigjera oss i dag…)

Dette er kva vi ser om kvar kunde

Nettsida vår er tryggja og kryptert mellom oss og deg – om betaling;

Vi nyttjar Vipps for å hente pengane dine 🙂
Vi kan ikkje sjå noko av den kommunikasjonen mellom deg og dei – for jobben dei gjer tar dei ei lita bit av kva du betalar. Dei har si eige GDPR-erklæring som gjer deg meir informasjon om kva og kordan dette hendar.

Vi reserverer kjøpesummen ved bestilling, og belastar deg når vi sender til deg. Vi sender ut varer en eller to ganger i veka, avhengig av hvor mange vi rekk pakke. Du får sjølvsagt e-post når pakka er på veg til deg. Du vil altså bli belastet samme uke du handler.

For dei som ikkje har eller ynskjer bruka Vipps: Om du sendar oss e-post på <kva som helst> @ havfruo .com kan vi laga til pakkar som hentast på Barbarista kor du kan betale i kassa der med kontantar eller kort.

Reklamasjon og konflikt

Vi ynskjer ikkje krangle med nokon, så vi satsar på at vi ikkje treng denne teksten, men den er med, henta rett frå Forbrukertilsynets sider:

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr